Til toppen

Leverandører

Kontraktører og leverandører spiller en viktig rolle for å sikre at våre prosjekter og driftsaktiviteter utføres med høyest mulig kvalitet, og i samsvar med forventninger til HMS, tidsplan og budsjett.

 

Supply Chain Management

Lundin Energy Norway er opptatt av åpenhet, tillit og ærlighet, og av å sikre mangfold gjennom hele verdikjeden, fra letevirksomhet til utbygging og produksjon. Vi setter vår lit til nøkkelkompetanse i leverandørmarkedet gjennom:

  • Tidlig involvering av kontraktører/leverandører
  • Tilgang til nødvendige tjenester og materialer til lavest mulig totalkostnad ved eierskap (Total Cost of Ownership, TCO) uten at det går utover gitte standarder for kvalitet og HMS
  • Bruk av funksjonskrav og standardiserte produkter som reduserer unødvendig spesialtilpasning

Slik blir du leverandør til Lundin Energy Norway

Lundin har i samarbeid med andre operatører på norsk kontinentalsokkel, Norsk Industri og EPIM (som drifter flere programvare- og systemløsninger som deles av flere operatører), utviklet et felles kvalifiseringssystem (Joint Qualification System, JQS) for prekvalifisering av leverandører som skal utføre arbeid på norsk sokkel.

EPIM JQS har et moderne og brukervennlig grensesnitt og funksjonaliteter som setter kjøpere og selgere av produkter knyttet til norsk sokkel i forbindelse med hverandre.

Lundin Energy Norway har valgt EPIM JQS for å søke etter prekvalifiserte leverandører. Det er en forventning om at alle leverandører registrerer seg i den nye løsningen med korrekte og relevante kategorier for produkter og tjenester. Ved å unnlate å registrere seg, eller registrering med mangelfulle produkt- og/eller tjenestekategorier, kan man risikere å ikke bli vurdert for våre tilbyderlister. NOROG (EPIM) vil bistå og tilrettelegge for en god registreringsprosess for både operatører, kontraktører og leverandører i den nye EPIM JQS-løsningen.

Fra 1. januar 2019 vil EPIM JQS være det eneste systemet vi bruker for å søke etter relevante leverandører av produkter og tjenester knyttet til vår virksomhet på norsk sokkel.

Mer informasjon finnes på www.epimjqs.no, hvor du også kan registrere selskapet ditt i den nye EPIM JQS-løsningen.

Styrende dokumentasjon

Lundin er opptatt av å drive sin virksomhet i samsvar med en høy etisk standard for forretningsatferd, og søker hele tiden å bli bedre for å sikre en trygg virksomhet samtidig som vi tar vare på miljøet omkring oss. Vårt etiske regelverk (Code of Conduct), som beskriver våre verdier og prinsipper, policyer, retningslinjer og styringssystemer, sikrer en ansvarlig praksis i alle deler av vår virksomhet.

Leverandørerklæringen er et viktig element i Lundins valg av kontraktører, leverandører og andre forretningspartnere, siden den stadfester kontraktørens vilje til å arbeide i samsvar med våre etiske prinsipper.

Lundin legger også vekt på betydningen av leverandørenes atferd knyttet til samfunnsansvar. Målet med leverandørerklæringen er å sikre at kontraktørene retter seg etter de samme etiske standardene som Lundin, og å sørge for bevisstgjøring knyttet til samfunnsansvar blant selskapets leverandører.

Andre relevante lenker finner du på Lundin Energy sine nettsider

Faktureringsrutiner

For å sikre at fakturaer betales til rett tid er det viktig at de føres og leveres på riktig måte. Dersom retningslinjene ikke følges kan man risikere at betalingen blir forsinket eller fakturaen avvist. Link til Faktureringsrutiner for leverandører.

Leveranser til Lundin forsyningsbaser

Vi mottar et stort antrall forsendelser hver dag. Det er viktig at disse er pakket, merket og levert i henhold til bestillingsordre (PO) og våre generelle retningslinjer for leveranser. Disse kan  leses her.

Praktisk informasjon ved helikopterreiser

Det er viktig at personell som skal gjøre arbeid offshore er på plass til riktig tid så vi unngår forsinkelser ellersetter sikkerhet i fare. Ved utreise med helikopter skal alle passasjerer følge våre retningslinjer for helikoptertransport. Det er viktig at du gjør deg kjent med disse i god tid før utreise.