Til toppen
icon

Leverandører

Kontraktører og leverandører spiller en viktig rolle for å sikre at våre prosjekter og driftsaktiviteter utføres med høyest mulig kvalitet, og i samsvar med forventninger til HMS, tidsplan og budsjett.

Read about Supply Chain in English here.

Supply Chain Management

Lundin Energy Norway er opptatt av åpenhet, tillit og ærlighet, og av å sikre mangfold gjennom hele verdikjeden, fra letevirksomhet til utbygging og produksjon. Vi setter vår lit til nøkkelkompetanse i leverandørmarkedet gjennom:

  • Tidlig involvering av kontraktører/leverandører
  • Tilgang til nødvendige tjenester og materialer til lavest mulig totalkostnad ved eierskap uten at det går utover gitte standarder for kvalitet og HMS
  • Bruk av funksjonskrav og standardiserte produkter som reduserer unødvendig spesialtilpasning

Slik blir du leverandør til Lundin Energy Norway

Lundin Energy Norway benytter Magnet Joint Qualification System(JQS)  for prekvalifisering av leverandører. MagnetJQS, tidligere EPIM JQS, er utviklet i samarbeid med operatørene på norsk sokkel, Norsk Industri og Norsk Olje & Gas (NOROG)

Magnet JQS har et moderne og brukervennlig grensesnitt og en funksjonalitet som setter kjøpere og selgere av produkter knyttet til norsk sokkel i forbindelse med hverandre.

Lundin Energy Norway har en forventning om at alle leverandører som ønsker å tilby varer og tjenester til oss er registrert i denne løsningen med korrekte og relevante kategorier for produkter og tjenester. Leverandører som ikke er registrert i MagnetJQS, eller er registrert med mangelfulle produkt- og tjenestekategorier, vil risikere å ikke bli vurdert for våre tilbyderlister.

Mer informasjon finnes på https://collabor8.no/services/magnet-jqs/

Styrende dokumentasjon

Lundin er opptatt av å drive sin virksomhet i samsvar med en høy etisk standard for forretningsatferd, og søker hele tiden å bli bedre for å sikre en trygg virksomhet samtidig som vi tar vare på miljøet omkring oss. Vårt etiske regelverk (Code of Conduct), som beskriver våre verdier og prinsipper, policyer, retningslinjer og styringssystemer, sikrer en ansvarlig praksis i alle deler av vår virksomhet.

Leverandørerklæringen er et viktig element i Lundins valg av kontraktører, leverandører og andre forretningspartnere, siden den stadfester kontraktørens vilje til å arbeide i samsvar med våre etiske prinsipper.

Lundin legger også vekt på betydningen av leverandørenes atferd knyttet til samfunnsansvar. Målet med leverandørerklæringen er å sikre at kontraktørene retter seg etter de samme etiske standardene som Lundin, og å sørge for bevisstgjøring knyttet til samfunnsansvar blant selskapets leverandører.

Mer informasjon om overodnede forventninger til våre leverandører finner du på Lundin Energy sine nettsider.

Standard innkjøpsbetingelser

Innkjøp av varer og tjenester gjøres i tråd med våre standard innkjøpsbetingelser. Betingelsene kan du lese her.

Faktureringsrutiner

For å sikre at fakturaer betales til rett tid er det viktig at de føres og leveres på riktig måte. Dersom retningslinjene ikke følges kan man risikere at betalingen blir forsinket eller fakturaen avvist. Link til Faktureringsrutiner for leverandører.

Leveranser til Lundin forsyningsbaser

Vi mottar et stort antrall forsendelser hver dag. Det er viktig at disse er pakket, merket og levert i henhold til bestillingsordre (PO) og våre generelle retningslinjer for leveranser. Disse kan  leses her.

Praktisk informasjon ved helikopterreiser

Det er viktig at personell som skal gjøre arbeid offshore er på plass til riktig tid så vi unngår forsinkelser eller setter sikkerhet i fare. Ved utreise med helikopter skal alle passasjerer følge våre retningslinjer for helikoptertransport. Det er viktig at du gjør deg kjent med disse i god tid før utreise.