Til toppen
icon

Nye løsninger

For Lundin Energy Norway handler digitalisering om stadig forbedring. Det handler om å ta i bruk ny teknologi for å møte nye utfordringer og å prosessere og nyttiggjøre oss av stadig større datamengder.

Digitale verktøy representerer forbedringsmuligheter både for oss som selskap, men også for hele olje- og gassindustrien. Den beste måten å være robust i fremtidens energimarkeder er å forbedre virksomheten gjennom å ta i bruk disse verktøyene på en god måte.

I tillegg skal digitale verktøy forbedre arbeidshverdagen for hver enkelt medarbeider. Vi gir tillit til den enkelte til å komme med gode ideer og ta del i utviklingen av løsningene. Flere av verktøyene vi har utviklet har blitt til på bakgrunn av gode ideer fra flere av våre ansatte.

Vi går foran med digitalisering på norsk sokkel

Ved smart bruk og omfattende deling av data kutter vi utslipp og styrker både selskapets og hele industriens konkurransekraft. Derfor tar vi en lederrolle innen digitalisering på norsk sokkel.

Klimagevinst ved smart bruk av data

Lundin Energy Norway har utviklet et unikt energistyringssystem på Edvard Grieg-plattformen. Systemet vil gi store besparelser både økonomisk og for klimaet. Ved å koble sanntidsdata fra produksjonen med informasjon om energiforbruk for alle deler av anlegget, bidrar det nyutviklede systemet til at vi kan optimalisere driften og bruke energien så effektivt som mulig. Besparelsespotensialet er stort. Les mer her.

Først med ny skytjeneste

Edvard Grieg er den første plattformen på norsk sokkel der sanntidsdata fra produksjonen deles fritt med partnerne via en skytjeneste. På denne måten har lisenspartnerne mulighet til å få direktetilgang på produksjonsdataene fra feltet, for eksempel visualisert på paneler. Les mer: Nok en gang går Lundin foran med datadeling på norsk sokkel.