Til toppen
icon

Produksjon

Vi har mer enn firedoblet produksjonen siden 2015. De viktigste driverne til veksten har vært oppstart av produksjon fra Edvard Grieg-feltet i november 2015 og oppstart på Johan Sverdrup-feltet i oktober 2019.

Fram til 2023 regner vi med en ytterligere vekst i produksjonen til mer enn 200.000 fat oljeekvivalenter daglig, når andre fase av Johan Sverdrup ferdigstilles.

 

Produksjonsestimat for 2021

Vi forventer å produsere mellom 180.000 – 195.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2021. Spennet i estimatet reflekterer Johan Sverdrup fase 1 nåværende kapasitet på 500.000 fat oljeekvivalenter per dag er forventet å øke til 535.000 fat oljeekvivalenter per dag fra midten av 2021. Det vil også kunne bli ekstra ledig kapasitet på Edvard Grieg, som et resultat av naturlig produksjonsfall på Ivar Aasen.