Til toppen
icon

Produksjon

Vi har mer enn firedoblet produksjonen siden 2015. De viktigste driverne til veksten har vært oppstart av produksjon fra Edvard Grieg-feltet i november 2015 og oppstart på Johan Sverdrup-feltet i oktober 2019.

Fram til 2023 regner vi med en ytterligere vekst i produksjonen til mer enn 200.000 fat oljeekvivalenter daglig, når andre fase av Johan Sverdrup ferdigstilles.

 

Produksjonsestimat for 2022

Vi forventer å produsere mellom 180.000 – 200.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2022. Spennet i estimatet reflekterer Johan Sverdrup fase 1 nåværende kapasitet på 535.000 fat oljeekvivalenter per dag. Det er også frigjort produksjonskapasitet på Edvard Grieg, som et resultat av naturlig produksjonsfall på Ivar Aasen.