Til toppen

Samfunnsansvar

Ressursene som finnes i bakken på norsk kontinentalsokkel tilhører oss alle. Dette gjør olje- og gassindustrien til en aktør som er tettere knyttet til samfunnet enn mange andre næringer.

Vi sikrer arbeidsplasser til tusenvis av mennesker, og store inntekter til felleskapet gjennom skatt.
I Lundin Energy Norway er vi opptatt av å ikke bare være en passiv skattebetaler, men også gi et positivt bidrag gjennom måten vi gjennomfører aktivitetene våre og å støtte aktiviteter og organisasjoner gjennom sponsoravtaler.

Samarbeid med leverandørindustrien

Oljeselskapene i Norge er avhengig av en sterk norsk leverandørindustri. Vi i Lundin har i stor grad valgt norske leverandører i våre prosjekter. Først og fremst fordi vi har aktører som både er konkurransedyktige og er verdensledende innen sine felt. Men også for å i et lengre perspektiv kunne bidra til å opprettholde kompetanse og verdiskaping i Norge.

Vår aktivitet som operatørselskap sikrer langt flere jobber hos leverandører enn det gjør hos oss selv. Dette er vi bevisst på.

Forskning og utvikling

Gode ideer og nye løsninger er avgjørende for at vi skal kunne forbedre oss. Lundin bruker hvert år mer enn 100 millioner kroner på forsknings- og utviklingsprosjekter. Smarte fagfolk hos oss samarbeider med forskningsinstitusjoner, universiteter og kommersielle aktører.

En viktig nøkkel for å lykkes i denne type samarbeid er at vi har en policy om ikke å eie patenter eller rettigheter til produkter eller teknologier. Vi vil være gode på å bruke teknologi, ikke å selge den. Teknologiutvikling er en naturlig del av vårt samfunnsansvar.

Noen av våre samarbeidsavtaler:

  • Hovedsponsor for Norges Toppidrettsgymnas (NTG)
  • Hovedsponsor for Norsk Petroleumsforening (NPF)
  • Sponsor for det norske landslaget i skihopping.
  • Sponsor for DNT Oslo og omegn
  • Sponsor for Oljemuseet i Stavanger.