Til toppen

Sikkerhet og miljø

​I Lundin Energy Norway tror vi at alle ulykker kan forhindres. Vårt mål er derfor null skader på personer, miljøet og materielle verdier. Å oppnå dette målet er en forventning vi stiller til oss selv og alle som jobber for oss - hver eneste dag.

Kjernen i vårt HMSK ledelsesmodell består av fire nøkkelelementer som utgjør drivkraften for ansvarlig utførelse, solid virksomhetsstyring, effektivitetsforbedring og realisering av selskapets mål.

Ledelse
Vi er dedikert i våre innsats for å nå våre mål og tror på å involvere mennesker delegere myndighet og kommunisere forventninger.
Vi opptrer på en ansvarlig måte og leder gjennom handling.
Vi forventer en strategisk tilnærming på alle nivåer for å sikre operasjonell integritet og realisere selskapets mål.
Vi utfordrer, foreslår løsninger og følger opp implementering av disse i hele selskapet.
Ledelsen etablerer policy, viser lederskap, setter mål og forventninger, samt skaffer ressursene som trengs for sikre gode resultater.

Risiko– og mulighetsstyring
Våre avgjørelser og tiltak er basert på tilstrekkelig identifikasjon og evaluering av risiko og muligheter på alle nivåer.
Vi styrer risiko gjennom en systematisk tilnærming, ved å ha robuste tekniske barrierer og tilstrekkelig kompetanse.

Kontinuerlig forbedring
Vi jobber hele tiden med å forbedre vår virksomhet på en effektiv og robust måte.
Vi tilpasser oss raskt endringer og vurderer innovative løsninger og deres potensielle effekter på virksomheten.
Iboende sikkerhet og sikring forsterkes, og helse- og miljørisiko minimalisert gjennom å lære av suksess og feiltrinn.

Implementering
Vi gjennomgår og vurderer kontinuerlig i hvilken grad forventninger er møtt.
Vi ser det som viktig å forbedre integriteten av anlegg og utstyr, og å klarlegge ansvarsforhold.
Vi gjennomfører tiltak for å forhindre ulykker, redusere risiko og beskytte våre verdier.