Til toppen
icon

Sikker drift

Vi skal sikre at alle våre ansatte og alle som jobber for oss har et trygt arbeidsmiljø. Det vil alltid være vår førsteprioritet.

At folk trives og føler seg trygg på jobb er avgjørende for at vi skal lykkes som selskap. All industriaktivitet innebærer en viss risiko for ulykker. Derfor jobber vi systematisk for å identifisere risiko og for å redusere faren for at ulykker skal skje. Den viktigste faktoren i dette arbeidet er den enkelte ansatte. Enhver har rett og plikt til å stoppe arbeid som ikke oppleves som trygt, og vi dyrker en kultur der det skal være lett å gi tilbakemeldinger og å komme med forslag til forbedringer. En rekke retningslinjer, prosedyrer og praksiser er innført for å sikre kontinuerlig fokus og forbedring innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK). ‘Lundin Calling’ er et av tiltakene vi har innført for å sikre at alle har et eierskap til arbeidet med HMSK og at vi blir stadig bedre på disse områdene.

Kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet

Vi jobber blant annet etter en erklæring for beste praksis innenfor HMSK. Denne er forankret i alle nivåer i selskapet. Erklæringen forplikter oss til å sikre at planlegging, gjennomføring, monitorering og forbedring bidrar til kontinuerlig forbedring i HMSK-arbeidet.

 

Kriseberedskap

Vi har en godt trent beredskapsorganisasjon som skal håndtere uventede hendelser.

Organisasjonen består av et vaktgående team fra vår egen organisasjon og støttefunksjoner fra eksterne leverandører. Til sammen er organisasjonen kapabel til å håndtere situasjoner som involverer personell, miljø eller tekniske hendelser. Beredskapsorganisasjonen trener jevnlig med kontraktører og offentlige ressurser.