Til toppen

Historien

Lundin Energy Norway ble etablert i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Energy. Da selskapet ble godkjent som operatør hadde det bare 9 ansatte, men alle er blant de mest erfarne folkene i norsk olje- og gassindustri.

De delte alle en oppfatning om at det fortsatt er store uoppdagete ressurser på norsk sokkel. I startfasen fokuserte vi på Utsirahøyden i Nordsjøen. Dette var allerede da et av de mest modne områdene hvor det har vært lett etter olje siden midten av 1960-tallet. De fleste andre selskaper hadde gitt opp å lete her.

I 2007 borer vi vår aller første letebrønn og gjør funn av det som skal bli Edvard Grieg-feltet. Informasjon fra denne brønnen gir også avgjørende informasjon for å forstå geologien i hele området. Og i 2010 setter vi boret i bakken på det som het Avaldsnes-prospektet, og gjør et gigantfunn. I dag heter dette Johan Sverdrup-feltet. Grunnlaget for en eventyrlig vekst er lagt. I 2012 leverer vi utbyggingsplanen for vår første egenopererte plattform, Edvard Grieg, til Stortinget. Vi utvider områdene vi leter i til å favne alle deler av norsk sokkel.

I 2013 og 2014 gjør vi funnene av Gohta og Alta i Barentshavet. I slutten av 2015 starter vi produksjonen fra Edvard Grieg, og med det er vi et fullverdig operatørselskap med aktivitet innen både leting, utbygging og produksjon.

I 2019 settes Johan Sverdrup i produksjon, og med det øker vi vår produksjon betraktelig. I dag er vi en av de største produsentene av olje og gass i Norge. Vi har fortsatt ambisjoner om å vokse, primært basert på egne funn og felt. Nå bygger vi ut Solveig-feltet i Nordsjøen, og vi modner en lang rekke andre funn som kan bli til flere utbygginger. Og vi opprettholder en høy leteaktivitet. Det er store uoppdagede ressurser under havbunnen. Vi har tenkt å finne de.

clock

Johan Sverdrup

Produksjonen fra gigantfeltet Johan Sverdrup starter

2019

clock

Solveig

Leverer plan for utbygging og drift av Solveig-feltet i Nordsjøen,

2019

2019

clock

Produksjonsstart Edvard Grieg

28. november starter produksjonen fra Edvard Grieg-feltet, vår første egenopererte plattform

2015

clock

PUD for Johan Sverdrup

Sammen med lisenspartnerne leverer vi plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet fase 1 til Stortinget

2015

2015

clock

Funn i Barentshavet

Vi gjør funn på Alta-prospektet på Lopphøgda i Barentshavet

2014

clock

Funn i Barentshavet

Vi gjør funn på Gohta-prospektet i Barentshavet

2013

2013

clock

PUD for Edvard Grieg

PUD (Plan for utbygging og drift) for Edvard Grieg leveres Stortinget

2012

clock

Gigantfunn i Nordsjøen

Vi borer første letebrønn på Avaldsnes-prospektet og treffer det som blir Johan Sverdrup-feltet

2010

2010

clock

Sikrer leteareal

Vi utvider vårt kjerneområde på Utsirahøyden og sikrer areal som skal bli svært viktig for selskapet

2008

clock

Første letebrønn

I 2007 borer vi vår aller første letebrønn på norsk sokkel og gjør funnet av det som skal bli Edvard Grieg-feltet

2007

2007

clock

Lundin Norway etableres

Lundin Norway etableres, som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum, og får godkjenning som operatørselskap på norsk sokkel. I starten var det bare 9 ansatte

2004